VZW DE WOMBAT

Vzw De Wombat bouwt reeds 7 jaar slaapkamers, zorgmeubilair en speeltuinen voor zorgkindjes die vooral aan huis gebonden zijn.

Alle steun is welkom!